Η αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα και απαιτείται, όπως πάντα άλλωστε, να στηριζόμαστε σε αυστηρά και διεθνώς θεσπισμένα κριτήρια με σκοπό να θέσουμε σωστή ένδειξη αντιμετώπισης.

Οι κύριοι παράγοντες στους οποίους θα στηρίξουμε την απόφασή μας είναι:

  • ο βαθμός της στένωσης,
  • η ύπαρξη πρόσφατου εγκεφαλικού επεισοδίου
  • το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς.

Ενδεικτικά, σε ασθενή με προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 5 έτη και χωρίς πρόσφατο (<6μήνες) εκγεφαλικό επεισόδιο μια στένωση τουλάχιστον άνω του 60% χρήζει αντιμετώπισης.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ο ασθενής μας έχει υποστεί το τελευταίο εξάμηνο κάποιο τεκμηριωμένο αγγειακό εγκεφαλικό το όριο παρέμβαση πέφτει και περιλαμβάνει στενώσεις άνω του 50%.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες συνυπολογίζονται σε μια τέτοια απόφαση, όπως η ποιότητα της αθηρωματικής πλάκας και η απεικόνισή της στον υπέρηχο. (Στοιχεία με βάση τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες, 2017).

Σίγουρα λοιπόν, ο βαθμός στένωσης της έσω καρωτίδας αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα που θα μας οδηγήσει στη λήψη της απόφασης για παρέμβαση, όμως υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία εξατομίκευσης που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στην τελική απόφαση.

Αρχική
O Ιατρός
Βιογραφικό
Διεθνής Ιατρικός Τύπος
Λίγα λόγια για εμάς
Αγγειοχειρουργική
Αγγειακές Παθήσεις
Φλεβική Ανεπάρκεια - Κιρσοί των Κάτω Άκρων
Τι είναι οι Κιρσοί
Συμπτώματα Κιρσών
Διάγνωση Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Θεραπεία Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Φλεβική Θρόμβωση
Γενικά Στοιχεία Φλεβικής Θρόμβωσης
Επιπολής φλεβική θρόμβωση
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
Νόσος Καρωτίδων
Τι είναι η Νόσος των Καρωτίδων
Παράγοντες Κινδύνου της Νόσου Καρωτίδων
Συμπτώματα της Νόσου των Καρωτίδων
Διάγνωση της Νόσου των Καρωτίδων
Ενδείξεις αντιμετώπισης της Νόσου Καρωτίδων
Θεραπεία της Νόσου των Καρωτίδων
Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Τι είναι το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Παράγοντες Κινδύνου Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Συμπτώματα Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Διάγνωση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Ενδείξεις Αντιμετώπισης Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Θεραπεία Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Άλλα Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής
Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Ιγνυακής Αρτηρίας
Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Τι είναι η Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Συμπτώματα Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διαβητικό Πόδι
Τι είναι το Διαβητικό Πόδι
Γενικά Στοιχεία Διαβητικού Ποδιού
Η θέση του αγγειοχειρουργού
Αντιμετώπιση διαβητικού έλκους
Αγγειακή Προσπέλαση - Νεφροπαθείς Ασθενείς
Ευρυαγγείες
Ενημέρωση Ασθενών
Επικοινωνία

© 2024 www.vascularweb.eu Web Design by Ruler Digital Agency & CnC tech