Η σημαντικότερη εξέταση για τη διάγνωση του ανευρύσματος είναι η υπερηχογραφική μελέτη της κοιλιάς (ή πιο συγκεκριμένα το "τρίπλεξ" της κοιλιακής αορτής).

Με την απλή και ανώδυνη αυτή εξέταση μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να ελέγξουμε την ύπαρξη ή όχι ενός ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής καθώς και τις διαστάσεις του.

Επομένως, ο υπέρηχος αποτελεί την ιδανική μέθοδο ανίχνευσης του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.

Εκτός του υπερήχου, μερικές φορές ένα ανεύρυσμα μπορεί να γίνει γνωστό από μια απλή ακτινογραφία κοιλίας ή από μια καλή κλινική εξέταση ή από μια μαγνητική τομογραφία για κάποιο πρόβλημα στη μέση π.χ..

Η εξέταση όμως που αποκαλύπτει όλες τις ανατομικές λεπτομέρειες ενός ανευρύσματος είναι η αξονική τομογραφία (αξονική αγγειογραφία κοιλιακής αορτής).

Αποτελεί τη σημαντικότερη εξέταση πάνω στην οποία βασίζεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του τρόπου αντιμετώπισης - αναδεικνύεται σαφώς το μέγεθος, η πορεία, οι γωνίες, η παρουσία θρόμβου ή ασβεστίου στο ανευρύσμα και πάνω σε αυτή τη μέθοδο "χτίζουμε" όλη την θεραπεία μας.

Πολύ σπάνια, μπορεί να χρειαστεί συμβολή και άλλων μεθόδων, όπως μια κλασσική αγγειογραφία (ψηφιακή αφαιρετική), με σκοπό είτε να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη πληροφόρηση για τα ανατομικά στοιχεία, είτε να προβούμε σε κάποια επεμβατική πράξη πριν την κύρια διόρθωση του ανευρύσματος.

Αρχική
O Ιατρός
Βιογραφικό
Διεθνής Ιατρικός Τύπος
Λίγα λόγια για εμάς
Αγγειοχειρουργική
Αγγειακές Παθήσεις
Φλεβική Ανεπάρκεια - Κιρσοί των Κάτω Άκρων
Τι είναι οι Κιρσοί
Συμπτώματα Κιρσών
Διάγνωση Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Θεραπεία Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Φλεβική Θρόμβωση
Γενικά Στοιχεία Φλεβικής Θρόμβωσης
Επιπολής φλεβική θρόμβωση
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
Νόσος Καρωτίδων
Τι είναι η Νόσος των Καρωτίδων
Παράγοντες Κινδύνου της Νόσου Καρωτίδων
Συμπτώματα της Νόσου των Καρωτίδων
Διάγνωση της Νόσου των Καρωτίδων
Ενδείξεις αντιμετώπισης της Νόσου Καρωτίδων
Θεραπεία της Νόσου των Καρωτίδων
Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Τι είναι το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Παράγοντες Κινδύνου Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Συμπτώματα Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Διάγνωση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Ενδείξεις Αντιμετώπισης Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Θεραπεία Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Άλλα Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής
Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Ιγνυακής Αρτηρίας
Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Τι είναι η Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Συμπτώματα Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διαβητικό Πόδι
Τι είναι το Διαβητικό Πόδι
Γενικά Στοιχεία Διαβητικού Ποδιού
Η θέση του αγγειοχειρουργού
Αντιμετώπιση διαβητικού έλκους
Αγγειακή Προσπέλαση - Νεφροπαθείς Ασθενείς
Ευρυαγγείες
Ενημέρωση Ασθενών
Επικοινωνία

© 2024 www.vascularweb.eu Web Design by Ruler Digital Agency & CnC tech