Η αορτή είναι το μεγαλύτερο αγγείο (αρτηρία) του σώματος.

Ξεκινάει αμέσως μετά την καρδία ανεβαίνοντας προς τα επάνω (ανιούσα θωρακική αορτή), κάνει μια στροφή προς τα αριστερά και κάτω, σαν τόξο (αορτικό τόξο), από το οποίο και ξεκινούν τα μεγάλα αγγεία για τα άνω άκρα και το κεφάλι, και συνεχίζει προς τα κάτω, μέσα στον θώρακα (κατιούσα θωρακική αορτή).

Στο τέλος περνάει μέσα στην κοιλία, οπότε και μετονομάζεται σε κοιλιακή αορτή.

Όλα τα τμήματα της αορτής μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μπορεί να μεγαλώσουν σε διάμετρο και να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα ανευρύσματα.

Τα ανευρύσματα της ανιούσας αορτής αντιμετωπίζονται από καρδιοχειρουργούς.

Ομοίως και τα ανευρύσματα του αορτικού τόξου, αν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί και η συνδρομή της αγγειοχειρουργικής ομάδας.

Τα ανευρύσματα της κατιούσας θωρακικής αορτής σήμερα κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζονται από αγγειοχειρουργούς, δέον όμως είναι να συμμετέχει στον σχεδιασμό και συνεργάτης καρδιοχειρουργός.

Ανεύρυσμα κατιούσης θωρακικής αορτής

Ανεύρυσμα κατιούσης θωρακικής αορτής

Αυτό γιατί στην περίπτωση της ανοικτής αποκατάστασης με κλασσικό χειρουργείο, η καρδιοχειρουργική ομάδα έχει τον πρώτο ρόλο, ενώ αντίθετα στην περίπτωση της ενδαγγειακής αποκατάστασης, ο αγγειοχειρουργός καλείται να αναλάβει την όλη αντιμετώπιση.

Η αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κατιούσας θωρακικής αορτής έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί δραματικά με την ανάπτυξη της ενδαγγειακής χειρουργικής.

Εφόσον, ένα τέτοιο ανεύρυσμα έχει την κατάλληλη ανατομία για ενδαγγειακή διόρθωση, αυτή και αποτελεί την θεραπεία εκλογής.

Αυτό συμβαίνει γιατί η ενδαγγειακή αντιμετώπιση (ως συνήθως) συνοδεύεται από μικρότερη νοσηρότητα και λιγότερα μετεπεμβατικά προβλήματα και σαφώς μικρότερη θνητότητα - είναι πρακτικά πολύ πιο φιλική για τον ασθενή.

Η ένδειξη για αντιμετώπιση, και εδώ, βασίζεται κυρίως στην διάμετρο του ανευρύσματος.

Ένα ανεύρυσμα κατιούσας θωρακικής αορτής με διάμετρο 5,5εκ ή μεγαλύτερη απαιτεί ενδαγγειακή αντιμετώπιση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι αυτή δυνατή και πρέπει ο ασθενής να αντιμετωπιστεί κλασσικά χειρουργικά, περιμένουμε να αυξηθεί πάνω από 6εκ.).

Αρχική
O Ιατρός
Βιογραφικό
Διεθνής Ιατρικός Τύπος
Λίγα λόγια για εμάς
Αγγειοχειρουργική
Αγγειακές Παθήσεις
Φλεβική Ανεπάρκεια - Κιρσοί των Κάτω Άκρων
Τι είναι οι Κιρσοί
Συμπτώματα Κιρσών
Διάγνωση Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Θεραπεία Φλεβικής Ανεπάρκειας - Κιρσών
Φλεβική Θρόμβωση
Γενικά Στοιχεία Φλεβικής Θρόμβωσης
Επιπολής φλεβική θρόμβωση
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
Νόσος Καρωτίδων
Τι είναι η Νόσος των Καρωτίδων
Παράγοντες Κινδύνου της Νόσου Καρωτίδων
Συμπτώματα της Νόσου των Καρωτίδων
Διάγνωση της Νόσου των Καρωτίδων
Ενδείξεις αντιμετώπισης της Νόσου Καρωτίδων
Θεραπεία της Νόσου των Καρωτίδων
Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Τι είναι το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Παράγοντες Κινδύνου Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Συμπτώματα Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Διάγνωση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Ενδείξεις Αντιμετώπισης Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Θεραπεία Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
Άλλα Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής
Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα
Ανευρύσματα Ιγνυακής Αρτηρίας
Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Τι είναι η Περιφερική Αρτηριοπάθεια
Συμπτώματα Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διάγνωση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριοπάθειας
Διαβητικό Πόδι
Τι είναι το Διαβητικό Πόδι
Γενικά Στοιχεία Διαβητικού Ποδιού
Η θέση του αγγειοχειρουργού
Αντιμετώπιση διαβητικού έλκους
Αγγειακή Προσπέλαση - Νεφροπαθείς Ασθενείς
Ευρυαγγείες
Ενημέρωση Ασθενών
Επικοινωνία

© 2024 www.vascularweb.eu Web Design by Ruler Digital Agency & CnC tech